Menu

Podmínky užití

Podmínky užití webových stránek

Podmínky užití

Veškeré informace zveřejněné na webových stránkách www.webnia.cz a www.webian.cz jsou určeny pro Vás, současně však podléhají autorsko právní ochraně podle platných právních předpisů v České republice. Tyto informace můžete využívat pro svou osobní potřebu za podmínky, že tyto informace nebudou kopírovány ani vystaveny v žádném síťovém počítači nebo na veřejně přístupných webových stránkách bez předchozího souhlasu. Informace, které zde naleznete nesmí být žádným způsobem upravovány. Kopírování a distribuce informací jakýmkoli způsobem je bez předchozího souhlasu zakázáno.

Ochrana osobních údajů

Informace o klientech jsou uchovávány v souladu se zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dodatků. Veškeré údaje získané od našich klientů, využíváme výhradně pro interní potřebu a v žádném případě je neposkytujeme třetím osobám. Bez písemného souhlasu klientů nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který umožňuje zákon o ochraně osobních údajů, viz  § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odst. 6.

Pustíme se do prvního společného projektu?

Těšíme se na spolupráci právě s Vámi.

Vytvořit poptávku