Menu

Slovník

Slovník pojmů

B2B

Koncept B2B je základní složkou podnikání na internetu (e-business). Zkratka B2B vychází z anglické fráze Business to Business (společnost → společnost), model B2B se týká především obchodních vztahů a komunikace mezi dvěma společnostmi.

B2C

B2C model je nejrozšířenějším modelem podnikání na internetu (e-business). Zkratka B2C pochází z anglické fráze Business to Consumer (společnost → spotřebitel). Oblast B2C zahrnuje především přímý prodej koncovým spotřebitelům a jeho podporu.

PPC

Zkratka PPC představuje formu internetové reklamy placenou za proklik. Pro inzerenta, tedy zadavatele reklamy je PPC reklama pravděpodobně nejvýhodnější, protože neplatí za umístění reklamy nebo za počet zobrazení, ale pouze za návštěvníky, kteří webové stránky prostřednictvím reklamy opravdu navštíví.

SEO

Optimalizace pro vyhledávače (SEO, Search Engine Optimization) je metodika vytváření a úpravy webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro zpracování v internetových vyhledávačích.

CMS

CMS vychází z anglické zkratky Content Management System a představuje software zajišťující jednoduchou správu webového obsahu.

HTML

Zkratka HTML je odvozena z anglického spojení HyperText Markup Language, které v informatice představuje název značkovacího jazyka používaného pro návrh a realizaci webových stránek.

CSS

Zkratka CSS pochází z anglického spojení Cascading Style Sheets, přeloženého jako kaskádové styly. Kaskádové styly v informatice představují jazyk pro popis způsobu zobrazení jednotlivých elementů na webových stránkách v jazyce HTML, XHTML a XML.

ORM

Objektově relační mapování je technika v SW inženýrství zajišťující automatickou konverzi dat mezi objektově orientovaným programovacím jazykem a relační databází.

PHP

Hypertextový preprocesor, původně Personal Home Page je skriptovací programovací jazyk určený především pro tvorbu webových stránek, webových aplikací a k tvorbě konzolových a desktopových aplikací.

Java

Java je objektově orientovaný programovací jazyk. Existuje ve 3 verzích - Mobile, Standard a Enterprise - ME, SE a EE. Vyvíjí ho společnost SUN, Microsystems a je zdarma dostupný pro různé operační systémy (Windows, Linux, Solaris).

UI a UX

User Interface (uživatelské rozhraní) a User Experience (uživatelský prožitek).

Copywriting

Copywriting je tvůrčí činnost, která pracuje se slovy tak, aby nabídku jakéhokoli produktu nebo služby podala v takové formě, aby tato nabídka co nejlépe oslovila potenciální zákazníky.

Copyediting

Copyediting (či také stylistická korektura) je snaha o úpravu textů do podoby, která odpovídá potřebám čtenáře či návštěvníka webu. Zvyšuje čtivost, přehlednost a přesvědčivost daných textů při zachování vysoké informační hodnoty.

Linkbuilding

Budování zpětných odkazů je jedním z nástrojů optimalizace pro vyhledávače (SEO). Je to kontinuální činnost, vedoucí k získávání strategických partnerů a umístění. Tyto aktivity mají za cíl lepší viditelnost webových stránek na místech, kde je potencionální zákazníci hledají.

Wireframe

Wireframe webu, neboli „drátěný model“, je skica webu, která se běžně používá k rozvržení základní struktury webové stránky. Je podkladem pro další procesy tvorby webu, převážně pak pro návrh designu.

Webhosting

Pojmem webhosting se označuje služba spočívající v pronajímání serveru připojeného k internetu pro účely umístění webové prezentace.

Doména

Doména je unikátní adresa na internetu. Z technického pohledu má doménové jméno hlavní funkci v tom, že nahrazuje složitý číselný kód přiřazený každému počítači připojenému k internetu (zjednodušeno). Tento číselný kód se jmenuje IP adresa.

Pustíme se do prvního společného projektu?

Těšíme se na spolupráci právě s Vámi.

Vytvořit poptávku